ZAŠTO PEDALRAIL ?

Razlike analizira Mladen Trkulja / osnivač Pedalrail-a

Pedalrail je neka vrsta otvorene platforme gde slušamo jedni druge, te na taj način
podstičemo funkcionalnost i kvalitet proizvoda koji koristimo dok sviramo.
Sa druge strane, kroz cenu, želimo da vratimo tu funkcionalnost samom korisniku.
Te dve stvari će nam biti glavna opsesija u kreiranju svih proizvoda.

DRŽAČI NAPAJANJA

POREĐENJE 3 BRENDA

PEDALTRAIN (Amerika)

Kompanija Pedaltrain Vam posebno prodaje svoj sistem za držanje napajanja koji košta 15$. Da bi ga instalirali, morate da koristite bušilicu. Zbog fiksne visine, njihov držač napajanja ne podržava sva napajanja koja su na tržištu.

PEDALBAY (Nemačka)

Kompanija Palmer (pedalbay) Vam u sklopu svog proizvoda daje i držač napajanja. Zbog limitirane dužine, njihov držač napajanja ne podržava sva napajanja koja su na tržištu.

PEDALRAIL(Srbija)

PEDALRAIL (Srbija) Vam u sklopu svog proizvoda daje i držač napajanja. Zbog svoje velike širine i podešavajuće visine, naš originalni Pedalrail držač napajanja podržava verovatno sva napajanja koja su na tržištu.

TEŽINA PEDALBORDA

ČIJI PEDALBORD JE LAKŠI ZA NOŠENJE?

PEDALTRAIN (Amerika)

1.42 KG

PEDALTRAIN model: Classic 2 with Soft Case
DIMENZIJE: 60cm širina x 30cm dubina

PEDALBAY (Nemačka)

1.51 KG

PEDALBAY model: Pedalbay 60
DIMENZIJE: 60cm širina x 30cm dubina

PEDALRAIL(Srbija)

1.25 KG

PEDALRAIL model: L60
DIMENZIJE: 60cm širina x 30cm dubina

ZAŠTITNE TORBE

PEDALTRAIN (Amerika)

PEDALBAY (Nemačka)

PEDALRAIL(Srbija)

pedalrai→ZAŠTO PEDALRAIL?